Link Quý .com

Nơi bình chọn những tài nguyên quý giá trên internet để lưu giữ thành một link quý tồn tại vĩnh viễn và tiện cho việc trích dẫn

Giới thiệu

Bước 1: Gui.Linkquy.com

Bước 2: sau khi kiểm duyệt, admin sẽ đăng lên một trang và đăng lên loiban.com để lấy ý kiến của mọi người. Nếu link này nhận phản hồi tiêu cực thì sẽ bị gỡ khỏi trang. 

Link quý trên các mạng xã hội

FB.linkquy.com

TikTok.linkquy.com

Link quý trong các lĩnh vực

Food.linkquy.com

Healing.linkquy.com

Builder.linkquy.com

Architect.linkquy.com

House.linkquy.com

Tour.linkquy.com


Link các địa điểm, dịch vụ tại các tỉnh thành

HaNoi.linkquy.com

Link các địa điểm, dịch vụ tại các quốc gia

US.linkquy.com

Link quý cho thành viên các trường đại học

UAH.linkquy.com